Swedencare-Banner

Investor Relations

Företagsinformation för investorer.

Du kan också hålla dig uppdaterad om det senaste vid att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

 

Investor Relations

 

 

Swedencare AB (publ)-CEO-Hakan-Lagerberg

CEO kommenterar:

“Vid vår bokslutskommuniké för 2016 kommenterade jag att 2017 inletts positivt och det höll i sig under hela kvartalet. Vi ökar både försäljning av befintliga produkter inom framförallt ProDen Plaqueoff-serien samt våra nya NutriScience- produkter.”

— Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ)
Omsättning och resultat Q1/2017:
Swedencare AB (publ)-Turnover-Box-2017,Q1

Företagsinformation

 • Perioden i sammanfattning
  Perioden i sammanfattning

  Kraftig tillväxt och rekordresultat under första kvartalet.

  FÖRSTA KVARTALET: 1 januari – 31 mars 2017
  (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 22 910 TSEK (13 746 TSEK), en ökning på 67%.
  •  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 191 TSEK (4 757 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 31,4% (34,1%).
  •  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5 757 TSEK (4 333 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 25,1% (31,0%).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 3 944 TSEK (3 293 TSEK).
  •  Resultat per aktie* 0.25 SEK (0.21 SEK).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -880 TSEK (-888 TSEK).
  •  Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 19 373 TSEK (4 698 TSEK).
  *) beräknat på 15 770 622 aktier

  Väsentliga händelser under första kvartalet:
  •  Swedencare tillsatte fler tjänster för ökad effektivisering och fortsatt expansion. Tre förstärkningar var i Sverige i form av ny CFO, nyinrättade tjänster för Humansatsning respektive Marknadsassistent. I England utökades organisationen med två försäljningschefer Veterinär respektive Retail med anledning av övertagandet av NustriSciencedistributionen.
  •  Vid Global Pet Expo i Orlando, Florida (den största husdjursmässan i USA), lanserades framgångsrikt de unika tuggbenen, ProDen PlaqueOff System Dental Care Bones, vilka innehåller vår patenterade aktiva substans.

  Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång:
  •  Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalet 2017 att kommentera.

  KOMMENTARER FRÅN CEO:

  Vid vår bokslutskommuniké för 2016 kommenterade jag att 2017 inletts positivt och det höll i sig under hela kvartalet. Vi ökar både försäljning av befintliga produkter inom framförallt ProDen Plaqueoff-serien samt våra nya NutriScience- produkter.

  Kvartalet har dominerats av fyra prioriteringsområden;
  •  integrera Swedencare Irland och vår utökade verksamhet i UK och Sverige i vår globala organisation
  •  designa och utveckla en Swedencarelinje av NutriScience-produkter för försäljning till djuraffärssegementet
  •  fortsätta med särskilda marknadssatsningar i Asien, framförallt i Kina och Syd-Korea
  •  introducera våra nya tuggben ”Dental Care Bones”

  Integrationen har gått över förväntan, våra nya kollegor uppskattar vårt fokus på utveckling och driv. Vår VD i England tog över som VD även i Irland och det har säkerligen varit ytterligare en faktor till den okomplicerade övergången. I slutet av mars producerade vi, för första gången, ProDen PlaqueOff i vår irländska fabrik med mycket bra resultat. Vi upplever att vår effektiva irländska verksamhet kommer att kunna bidra med att förbättra våra marginaler ytterligare tack vare deras erfarenhet och processstyrning.

  Design av produkter och etiketter för nya marknader har utgjort en stor del av vår marknadssidas prioriteringar under kvartalet. Detta arbete har tagit mycket tid och resurser i anspråk, men arbetet är viktigt för att kunna fortsätta leverera högkvalitativa produkter på en global marknad. Våra första beställningar, om än relativt små, av den ny-desigande Nutriscience-serien har levererats i mars och jag förväntar mig att kunna rapportera om betydligt större leveranser under året då intresset är stort för våra nya smådjurs- och hästprodukter.

  Under kvartalet har vi levererat ordrar till samtliga av våra huvudmarknader i Asien vilket indikerar fortsatt tillväxt under 2017. I Kina kommer vi att genomföra en särskild satsning på utbildning inom oral hälsa för veterinärer samt djursjukhus med en av de främsta experterna i världen, Dr. J. Gawor. I samband med detta kommer vi även att marknadsföra ProDen PlaqueOff tillsammans med vår distributör. Det första eventet av tre under 2017 kommer att ske i maj månad under 9 dagar på tre olika platser i Kina. Cirka 10 000 veterinärer beräknas delta, vilket visar på potentialen i Kina.

  Vid Global Pet Expo (B2B) lanserade vi äntligen vårt tuggben ”Dental Care Bone”. Vår utställning kompletterades med ett seminarium för distributörer, butiksrepresentanter och andra branschintressenter. Intresset och mottagandet var över förväntan och jag ser fram emot att följa försäljningen under året. Våra första leveranser i USA har börjat levereras ut under april och internationellt kommer de att komma ut i maj/juni. Det är framförallt i USA och Asien som vi förväntar oss en hög försäljning initialt.

  Trots att vår tuggbenslansering genomfördes senare än beräknat har vi levererat en omsättningstillväxt om 67% vilket kan härledas till att samtliga viktiga marknader ökar samt att vår irländska verksamhet levererat bättre än förväntat. EBITDA-marginalen är lite över vårt mål och den har naturligtvis påverkats av att vi ökar försäljningen samtidigt som vi fortsätter att ha god kostnadskontroll. Vår Human-satsning har under kvartalet påverkat vårt resultat negativt men när året är slut räknar jag med att även den delen kommer att bidra med ett positivt resultat. Detta då vi nu arbetar aktivt med att öppna nya marknader och med att ta hand om befintliga kunder på ett mer aktivt vis. Under kvartalet har resultatet även belastats med kostnader för lanseringen av tuggbenet.

  Intresset för oss bland investerare samt branschkollegor ökar hela tiden varför jag med tillförsikt ser på de kommande åren. Jag är övertygad om att Swedencare kommer att fortsätta leverera det som vi utlovade vid vår börsintroduktion: hög tillväxt med goda marginaler!

  Läs delårsrapporten i sin helhet här.

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
  Håkan Lagerberg, CEO
  Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

  Jenny Graflind, CFO
  Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

 • Kalendarium
  Kalendarium

  Perioden: 2016/2017
  Datum Händelse
  25 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017 (1 januari – 30 juni 2017)
  26 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 (1 januari – 30 september 2017)
  22 februari, 2018 Bokslutsrapport 2017 (1 januari – 31 december 2017)

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Finansiella rapporter
 • Ägarstruktur
  Ägarstruktur

  Nedan listas de största aktieägarna i Swedencare AB (publ) per 30 juni 2017.
  Aktieägare Aktier Röster/Kapital
  Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,170,982 32.79%
  Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2,202,352 13.96%
  JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2,202,351 13.96%
  SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
  AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
  Walker Crips Weddle Beck PLC 622,816 3.95%
  SHB Fonder 500,000 3.17%
  Avanza Pension 377,015 2.39%
  Timer Hill Europe AG (Martin Shimko - VD Swedencare USA) 333,714 2.12%
  ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
  BNP PARIBAS (Hans Persson - VD Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
  KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
  Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,20%
  Nordnet Pensionsförsäkring AB 169,343 1.07%
  Grandeur, Fund BBHBOS 158,855 1.01%
  Lin Micka 150,772 0.96%
  Staffan Johansson 135,277 0.86%
  Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
  Anders Lönner 109,066 0.69%
  Granit Fonder Småbolag 100,000 0.63%
  Övriga 1,055,248 6.69%
  Totalt 15,770,622 100%

  * Via bolag

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Aktien
  Aktien

  För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information hänvisas till NASDAQOMX First North.
  Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North.

  ISIN-kod Kortnamn
  SE0008294078 SECARE

  Certified Adviser: Remium Nordic AB Tel:08-454 32 00 info@remium.com Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Presentationer
  Presentationer

  Nedan återfinns länkar till publika presentationer av Swedencare AB (publ).

  Datum Beskrivning Ladda ner
  30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) - Delårsrapport (Q2)
  21 april, 2016 Swedencare AB (publ) - Bolagspresentation

  *För att öppna fil(erna) behöver du Adobe Reader

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Bolagsstyrning
  Bolagsstyrning

  •  Ladda ner Bolagsordning.

  Kallelse till årsstämma i Swedencare AB (publ)


  Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Läs mer »

  Ladda ner:
  •  Kallelse
  •  Fullmaktsformulär
  •  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
  •  Årsredovisning 2016

  Legal Organisation / Styrelse och Ledning


  Swedencare AB (publ)-Legal Organization

  Swedencare
  Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrettigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

  Försäljningsbolagen
  Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidig som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt indentifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige respektive USA.

  Styrelse och ledning
  Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.


  Bolagets styrelse

  Swedencare-Banner


  image

  Per Malmström

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1961.

  •  Styrelseordförande i SDC Distribution AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

  •  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Treberg Holding AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret. Styrelseledamot i Chief Holding AB.

  image

  Håkan Lagerberg

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1968.

  •  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

  •  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB, Fuerte Holding AB samt Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB, Sun Proof Investment AB.

  image

  Johan Bergdahl

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1970.

  •  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

  •  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB samt Storgatan Fastigheter AB.

  image

  Thomas Eklund

  Styrelseledamot sedan 2016 - född 1967.

  •  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

  •  Styrelseordförande i Swevet-Piab Aktiebolag, i BoMill  AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB, GHP Specialty Care AB (publ) samt Swevet Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Bariatric and Diabetes Center Ajman AB, Moberg Pharma AB (publ), GHP International AB, Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

  image

  Håkan Svanberg

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1957.

  •  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

  •  VD i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. VD och styrelseledamot i Nordiska IT Lagret AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.


  Ledande befattningshavare

  Namn Befattning Information
  Håkan Lagerberg Verkställande direktör - född 1968 (Se ovan)
  Per Malmström Styrelseledamot - född 1961 (Se ovan)
  Sabine Uhde Nordenchef i dotterbolaget SDC Distribution AB (Norden) - född 1970
  Martin Shimko VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc (USA) - född 1964 En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co. Bachelor of Secondary Education från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA samt Direktör i SV Distribution, LLC.
  John Leonard VD i dotterbolaget SwedencareUK Ltd (Storbritannien) - född 1965 HND Business & Finance från Teeside University samt Direktör i Albedo 100 UK Ltd.
  Hans Persson VD i dotterbolaget Buccosanté SARL (Frankrike) - född 1951 Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden. Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

 • Press
  Press

  Nedan återfinns länkar till Swedencare AB (publ) i pressen.
  Datum Händelse
  25 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) - Delårsrapport (1 januari - 30 juni, 2016). Läs artikeln »
  23 maj, 2016 Swedencare tar in 30 miljoner och siktar på First North. Läs artikeln »
  17 maj, 2016 Fidos tandhygienist siktar på börsen. Läs artikeln »
  15 februari, 2016 Munhygienföretaget Swedencare tog hem näringslivspriset inom Life Science. Läs artikeln »
  20 januari, 2016 Swedencare AB (publ) acquires SV Distribution. Läs artikeln »

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33