Investor Relations


VD kommenterar

“32% tillväxt gav nytt resultatrekord”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q3/2019):

NettoomsättningQ3 2019

31 759

TSEK ( 32%)

EBITQ3 2019

10 995

TSEK ( 27%)

Dela den här informationen:

Företagsinformation


“32% tillväxt gav nytt resultatrekord”

TREDJE KVARTALET: 1 juli – 30 september 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 31 759 TSEK (24 005 TSEK), en ökning på 32%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 28% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 311 TSEK (8 842 TSEK),
motsvarande en ökning om 29% respektive en EBIT-marginal om 35,6% (36,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 995 TSEK (8 664 TSEK),
motsvarande en ökning om 27% respektive en EBIT-marginal om 34,6% (36,0%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 8 875 TSEK (6 961 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,56 SEK (0.44 SEK).
•  Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 40 063 TSEK (27 657 TSEK).

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 januari – 30 september 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 92 686 TSEK (71 359 TSEK), en ökning på 30%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 25% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31 286 TSEK (22 027 TSEK),
motsvarande en ökning om 42% respektive en EBITDA-marginal om 33,7% (30,8%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 30 331 TSEK (22 096 TSEK),
motsvarande en ökning om 37% respektive en EBIT-marginal om 32,7% (30,9%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 24 192 TSEK (17 578 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,53 SEK (1.11 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 740 TSEK (14 700 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 1 273 TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) produktions- och logistik center har erhållit GMP B8 certifiering.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång:

•  Swedencare AB (publ) förvärvar den grekiska djurhälsodistributören Biovet.

•  Swedencare AB (publ) utser ny VD att leda bolaget mot de finansiella målen 2024 samt fastställer ny utdelningspolicy.

VD har ordet:

Stark utveckling på bred front gav nya omsättnings- och resultatrekord under Q3.

Det tredje kvartalets omsättning om 31,8 MSEK innebar en ökning med 32% jämfört med Q3 2018. Resultatet utvecklades även det bra och vi visade en EBITDA om 11,3 MSEK, en ökning med 28% jämfört med 2018. EBITDA-marginalen noterades till 35,6%, en bra bit över vårat resultatmål om 30%.

Under första halvåret hade vi två kvartal med en omsättning över 30 miljoner kronor för första gången i Swedencares historia och jag kan nu konstatera att min bedömning om att det andra halvåret skulle bli ännu bättre stämmer hittills.

De flesta marknaderna visade en fortsatt god utveckling trots det starka första halvåret. Nordamerika fortsätter att utvecklas mycket väl, denna gång med en omsättningsökning på 43%. Vår utökade säljstyrka och mer systematiska bearbetning av även den Kanadensiska marknaden ger bra resultat och tillväxten ser ut att fortsätta. Den influencer-kampanj vi satsade på i somras har resulterat i ökad aktivitet på sociala medier, besök på hemsidor och i ökad försäljning. Vi kommer framöver att flytta mer resurser till influencer- och annan online-marknadsföring på samtliga marknader då den är effektiv ur både ett kostnads- och tidsperspektiv jämfört med traditionella marknadsföringskanaler.

UK kom tillbaka från ett lite lugnare Q2 och vi känner oss bra rustade för de eventuella komplikationer som Brexit kan tänkas ställa till med initialt. Efter att ha talat med ett antal experter förväntar vi oss inte att våra produkter kommer att drabbas av några tullar vid ett genomfört Brexit.

Övriga Europa har gått väldigt starkt med bland annat Grekland och Portugal där vi lanserat våra Dental Bones och även kommit ut på flera nya kedjor. Vi kan nu också hälsa Biovet med VD Ioanna Phychogiou välkomna i Swedencare-familjen. Biovet kommer att ta över ansvaret inte bara för Grekland utan även Balkan där vi har haft begränsad försäljning.

Italien är det första land där vi slutit direktavtal med Amazon, ett samarbete som fått en fantastisk start under kvartalet. I Italien har vi tidigare endast sålt våra produkter i veterinärsledet och nu kan vi se att det finns ett stort uppdämt behov som tillgodoses genom samarbetet med Amazon. Under det gångna kvartalet har vi omsatt över 0,5 Mkr och har numera leveranser till Amazons Italienlager varje vecka.

Förhandlingar pågår om en utökning av samarbetet och närmast på tur står Frankrike och UK för vilka jag räknar med att vi har avtal på plats under Q4. I båda dessa länder säljer vi redan mycket varför vi inte kommer att få samma effekt som i Italien men vi kommer att ha en helt annan möjlighet att styra kampanjer och marknadsföring vilket väntas resultera i ökad försäljning och ett bredare produktutbud.

Uppstarten i Spanien påverkar oss negativt i Q3, vilket var förväntat, men avtal med den största underdistributören och en stor retail-kedja höjer förväntningarna inför Q4 och, framförallt, 2020. Nu har vi en väldigt stark set-up och kan börja arbeta med marknadsföring och säljstöd.

Tillväxten i Asien var fortsatt stark under Q3 med Kina som klart största marknad. Vi skickade, med marginal, vår största leverans till Kina någonsin under kvartalet och de fortsätter att arbeta metodiskt för att bibehålla den starka tillväxten. Enligt vår distributör har vi väldigt mycket kvar att göra i Kina varför jag förväntar mig stark tillväxt under ett antal år framöver. I Brasilien och Australien går försäljningen starkt enligt våra partners och vi har fått, och vi förväntar oss, fler ordrar för leveranser dit under Q4 och i början av nästa år. I både och Australien och Brasilien har våra distributörer sålt lika mycket eller mer under årets tre första kvartal som under hela 2018 varför tillväxten bör hamna på minst 25% men troligtvis högre. I Brasilien når vi nu ut i TV och radio med en expertveterinär samt stora Influencer-kampanjer vilket gör att vår försäljning har tagit fart.

Avseende våra foderprojekt ökar vi kraftigt och Canagan har rönt väldigt stora framgångar, både på hemmamarknaden UK men även på ett antal exportmarknader. Jag räknar med fortsatt stark tillväxt i befintliga projekt och att vi ska kunna presentera något nytt samarbete framöver.

Vi har nu presenterat våra nya finansiella mål för 2024 och jag är övertygad om att Swedencare med sin unika position och sitt momentum i verksamheten kommer att kunna nå dessa. För egen del har jag kommit fram till att det nu är dags att lämna över stafettpinnen efter nästan sex år som VD. Under min tid i bolaget har mycket hänt sedan 2014 då vi omsatte cirka 20 Mkr och hade två anställda. Vi har satt en ny säljstrategi, förvärvat sex bolag, noterat Swedencare på Nasdaq First North Growth Market, breddat produktutbudet och öppnat många nya marknader för att nämna några milstolpar. Swedencare går nu in i nästa fas med nya mål och tillfället är väl valt för att få in en ny ledning. I Jenny Graflind får Swedencare en ytterst kompetent VD som kan verksamheten väl och har den energi som krävs för att ta bolaget till nya nivåer och framgångar.

Jag är övertygad om att Swedencare kommer att fortsätta att utvecklas mycket bra och jag ser fram emot att arbeta i styrelsen och bidra på de sätt jag kan.

Tack för mig och tack till hela Swedencares fantastiska organisation och affärspartners samt alla aktieägare som varit med på resan under min tid som VD!

Tack för ordet,
Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 24 oktober 2019

Läs delårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2019/2020
Datum Händelse
13 februari, 2020 Bokslutskommuniké Q4 2019 (1 oktober – 31 december 2019)
21 april, 2020 Årsstämma
21 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020 (1 januari – 31 mars 2020)
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 (1 april – 30 juni 2020)
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 30/09 2019.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 4,690,982 29.75%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,590,362 10.08%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,552,351 9.84%
DNCA Investments 1 276,271 8,09%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4,79%
SHB Fonder 574,589 3.64%
Aktia Nordic Micro Cap 496,614 3.15%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 378,907 2.40%
Martin Shimko – VD Swedencare USA 300,000 1.90%
Investment AB Spiltan 300,000 1.90%
Avanza 230,020 1.46%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
Hans Persson – VD Swedencare Frankrike 199,750 1,27%
Enter Småbolagsfond 195,000 1,24%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,20%
Grandeur, Fund BBHBOS 185,582 1.18%
Jonas Pålsson 169,329 1,07%
Aktia Secura 160,000 1.01%
COGEFI 131,570 0.83%
Per Malmström Consulting AB 123,000 0,78%
Övriga 2,049,122 12.99%
Totalt 15,770,622 100%
Free Float* 7,623,927 48,34%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 590 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 552 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Impilo och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i Biotage AB och Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Calliditas Therapeutics AB, Immedica Pharma AB, Rodebjer Form AB samt Memira Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 690 982 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera brancher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 juni 2019.

Ledande befattningshavare
jenny-graflind
Jenny Graflind
CEO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  Optionsinnehav 40 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2012.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  66 600 aktier samt optionsinnehav 40 000 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  300 000 aktier.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  Optionsinnehav 10 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


3 september, 2019

Inga svarta moln
för Swedencare

Swedencare tillverkar produkter för husdjur, ett segment som växer stort världen över.
Läs mer »


27 augusti, 2019

Hundägare spenderar
mer än någonsin

Trenden håller sig stark världen över och hotet om lågkonjunktur skrämmer inte husdjursbolagen.
Läs mer »


6 augusti, 2019

Swedencare:
Högvärderad och trendig

Djurhälsa är ett
trendigt ämne på börsen.
Svenska Swedencare är ett av få nordiska investeringsalternativ på den internationella trenden.
Läs mer »


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor. Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet. Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!