Investor Relations


Investor Relations


FRAMTIDA HÄNDELSER: • 26 juli, 2019 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q2 2019 (1 april – 30 juni 2019)
• 24 oktober, 2019 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q3 2019 (1 juli – 30 september 2019)


CEO kommenterar

“FantastiQ1 – omsättning, resultat och PlaqueOff-tillväxt!”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q1/2019):

OmsättningQ1 2019

30 551

TSEK ( 41%)

EBITQ1 2019

10 679

TSEK ( 78%)

Dela den här informationen:

Företagsinformation


“FantastiQ1 – omsättning, resultat och PlaqueOff-tillväxt!”

FÖRSTA KVARTALET: 1 januari – 31 mars 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 30 551 TSEK (21 685 TSEK), en ökning på 41%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 33% .
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 679 TSEK (6 012 TSEK),
motsvarande en ökning om 78% respektive en EBIT-marginal om 34,9% (27,6%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 8 508 TSEK (4 801 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,54 SEK (0.30 SEK).
•  Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 35 252 TSEK (22 624 TSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet:

•  Swedencares främsta produkt, ProDen PlaqueOff® Powder, har blivit godkänd av VOHC.
•  Swedencare etablerar eget sälj- och marknadsföringsbolag i Spanien – Swedencare Spain SLU.
•  Swedencare får ytterligare en svensk institution som ny ägare, Investment AB Spiltan.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång:

•  Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera.

Kommentarer från CEO:

I bokslutskommunikén och årsredovisningen kommenterade jag att året inletts bra och det gäller fortfarande!

Vi har ett fantastiskt kvartal bakom oss, vårt starkaste någonsin både avseende omsättning och resultat. Vi har nu fyra kvartal i rad slagit olika rekord, det visar på det momentum som jag talat om vid flera tillfällen.

Vi har definitivt växlat upp och ser fortsatt många närliggande affärsmöjligheter vilka borgar för att vi endast är i början på det vi vill skapa. Vår vision är att etablera oss som det ledande bolaget inom dental- och munhälsa för husdjur på samtliga större marknader samtidigt som vi erbjuder våra kunder en bred kompletterande portfölj av väl fungerande djurhälsoprodukter.

Vi omsatte 30,5 MSEK, en ökning med 41% jämfört med Q1 2018. Resultatet utvecklades ännu bättre och vi visade en EBIT om 10,7 MSEK, en ökning med 78%. EBIT-marginalen noterades till 34,9%, klart över vårt resultatmål om 30%. Det är första gången som vi omsätter mer än 30 MSEK och även första gången vi har ett resultat över 10 MSEK.

Vi har haft en stark utveckling på de flesta marknaderna. Nordamerika fortsätter att leverera trots en del utmaningar. Under kvartalet har vi bytt partner avseende utleveranser i Kanada då vår tidigare partner inte höll utlovade leveranstider. Vi har där, efter att ha sålt slut på Dental Bones tidigt i kvartalet, först nu i april kunna fyllt på. Nordamerika har även påverkats negativt av produktionsförseningar avseende Dental Bites hos vår nya tillverkningspartner. Detta till trots har vi en valutajusterad försäljningsökning i Swedencare USA med 55% jämfört med motsvarande kvartal förra året och det med en mycket hög marginal, redan under Q1 har man uppnått 61% av förra årets helårsresultat. Efterfrågan är fortsatt stor och vi räknar med att Nordamerika kommer att vara starkt under hela året.

Även UK har haft ett starkt kvartal där samtliga produktområden växer. Dental Bones har den kraftigaste tillväxten och det beror på att vi under Q1 2018 endast hade en smak jämfört med fyra i år. Onlineförsäljningen genom partners är fortsatt stark men vi ser också att våra ökade onsite-besök/ utbildningar på kliniker och butiker ger resultat.

Norden har kommit tillbaka starkt efter ett sämre 2018 och även här bearbetar vi marknaden med både on- sitebesök och onlinesatsningar. I övriga Europa har Frankrike levererat bra tillsammans med bl.a. Portugal och Grekland. I Spanien startade vi en egen säljorganisation under Q1 och vi räknar med att ha våra första säljsiffror att presentera under Q2 med ökande volymer under andra halvåret. Vi har redan kommit överens med ett antal regionala distributörer och större pet-retailkedjor. Det ska bli spännande att följa hur vi och vår nya kollega Raquel Tosca kommer att förändra vår position på den spanska marknaden som är en av de viktigaste i Europa.

Vad gäller övriga världen är det Asien och då framförallt Kina och Japan som var starka i kvartalet. I Kina genomförs det fortsatt stora satsningar på utbildning och kundbesök. Vår partner sålde dubbelt så mycket i Q1 i år jämfört med förra årets motsvarande period. Vi kommer att delta i en längre utbildningstour under april och intresset för våra produkter ökar kvartal efter kvartal.

Våra kollegor på Irland är nu helt inflyttade och anläggningen motsvarar våra högt ställda krav och förväntningar. Teamet har gjort ett fantastiskt arbete med flytten och det är först nu i april de kan pusta ut och helt fokusera på ”normalt” produktionsarbete. Försäljningen av Nutrisciencelinjen kommer att öka under året och vi ser fram emot lanseringar i några nya länder. Vi har även haft ett flertal besök under Q1 av externa kunder som samtliga är mycket imponerade av anläggningen och det har lett till diskussioner om nya projekt.

2019 kommer att vara intensivt och hela organisationen ser fram emot att leverera våra efterfrågade produkter och fortsätta att bygga starka varumärken över hela världen. Jag åker bl.a. till Australien i maj och det ska bli inspirerande att möta både veterinärer och husdjursägare på en marknad som vi räknar med ska fortsätta att uppvisa en bra tillväxt under de kommande åren.

Tack för ordet,
Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 25 april 2019

Läs delårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2019/2020
Datum Händelse
26 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019 (1 april – 30 juni 2019)
24 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019 (1 juli – 30 september 2019)
13 februari, 2020 Bokslutskommuniké Q4 2019 (1 oktober – 31 december 2019)
23 April, 2020 Delårsrapport Q1 2020 (1 januari – 31 mars 2020)
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 31/03 2019.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,020,982 31.84%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,990,362 12.62%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,977,351 12.54%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4,79%
Swedia Capital AB 735,401 4.66%
SHB Fonder 500,000 2.64%
Aktia Nordic Micro Cap 416,614 2.64%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 310,512 1.97%
Martin Shimko – VD Swedencare USA 300,000 1.90%
Investment AB Spiltan – NY 300,000 1.90%
GrenSpecialisten – NY 266,742 1.69%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
Hans Persson – VD Swedencare Frankrike 199,751 1,27%
Enter Småbolagsfond 195,000 1,24%
Grandeur, Fund BBHBOS 194,678 1.23%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,20%
Avanza 168,882 1.07%
Jonas Pålsson 160,101 1,02%
BNP Paribas, Luxemburg – NY 140,000 0.89%
Per Malmström Consulting AB 123,000 0,78%
Aktia Secura – NY 100,000 0.63%
Övriga 1,504,073 9.54%
Totalt 15,770,622 100%
Free Float* 6,468,927 41,02%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till NASDAQOMX First North.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpssat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North..
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1961.

•  Styrelseordförande i Swedencare Nordic AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Moberg Pharma AB (publ), Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Styrelseledamot i Swedencare Nordic AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Sara Brandt är en driven ledare med en gedigen och lång bakgrund från internationella och nordiska B2C- och B2B-företag. Inom B2C har hon en bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom personlig hygien, hushåll, drycker, konsumenthälsa samt byggprodukter. Inom B2B har Sara erfarenhet från eftermarknad för fordon, byggprodukter, kontraktstillverkning och internationell distributörsverksamhet. Sara Brandt har ett kommersiella fokus och en bred kunskap om hur insiktsdriven marknadsföring och försäljning, samt starka partnerskap kan bidra till en lönsam tillväxt och expansion för ett bolag med globala ambitioner.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Moberg Pharma AB (Consumer Healthcare/läkemedel), ledamot i ClearOn AB (Betalningsinstitut), avgående styrelseordförande i Toxintellingence (konsult). Tidigare ledamot i bl.a. Gärdin & Persson, DLF, KTF och Sveriges Annonsörer.

Ledande befattningshavare
Namn Titel
Håkan Lagerberg CEO & VD
Jenny Graflind CFO
Per Malmström Ordförande i styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor … Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet.
Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »


4 april, 2018

Swedencare dubblar tillverkningskapaciteten

Malmöbaserade Swedencare har förvärvat tillverknings- och logistiklokaler i Irland. Läs mer »


26 mars, 2018

Husdjuren går fint

The Pet Passion Index har slagit börsen med råge. Läs mer »


4 december, 2017

Independent Equity Analysis

Independent Equity Analysis
Läs mer »


24 november, 2017

Intervju med delägare

Swedencare – Intervju med delägare… Läs mer »


18 november, 2017

Kosttillskott för djur lockar finansprofiler

På sex år har riskkapitalbolagen lagt under sig 40 procent av den svenska djursjukvården… Läs mer »


8 november, 2017

En riktig hundaktie
värd en chans

Swedencare är Nordens enda noterade bolag som sysslar med djurhälsa… Läs mer »


17 september, 2017

ProDen PlaqueOff® Dental Bites
har godkänts och beviljats VOHC kvalitetsstämpel

Två kliniska studier på hundar som utförs av DVM PhD Jerzy Gawor… Läs mer »Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!