Investor Relations    Vi välkomnar två nya förvärv till Swedencare-familjen –
    Nutravet och Animal Pharm (24 sept 2020):
       (Print)

VD kommenterar

“Ett mycket händelserikt kvartal med nya rekord”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q3/2020):

NettoomsättningQ3 2020

69 566

TSEK ( 119%)

EBITQ3 2020

18 642

TSEK (26.8%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Ett mycket händelserikt kvartal med nya rekord”

TREDJE KVARTALET: 1 juli – 30 september 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 69 566 TSEK (31 759 TSEK), en ökning på 119%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 27% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 870 TSEK (11 311 TSEK),
motsvarande en ökning om 84% respektive en EBIT-marginal om 30,0% (35,6%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 18 642 TSEK (10 995 TSEK),
motsvarande en ökning om 70% respektive en EBIT-marginal om 26,8% (34,6%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 14 497 TSEK (8 875 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 17 432 415 aktier 0,83 SEK (0.56 SEK).
•  Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 408 661 TSEK (40 063 TSEK).
•  Kostnader i samband med förvärvet av Nutravet UK och Animal Pharmaceuticals verksamhet uppgick till 1 515 TSEK.
•  Justerat för detta uppgick EBITDA till 22 385 KSEK motsvarande EBITDA-marginal om 32.2%
och EBIT till 20 157 KSEK motsvarande en EBIT-marginal om 29.0%.

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 januari – 30 september 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 139 306 TSEK (92 686 TSEK), en ökning på 50%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 14% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38 724 TSEK (31 286 TSEK),
motsvarande en ökning om 24% respektive en EBITDA-marginal om 27,8% (33,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 35 027 TSEK (30 331 TSEK),
motsvarande en ökning om 16% respektive en EBIT-marginal om 25.1% (32,7%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 28 083 TSEK (24 192 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 16 382 272 aktier 1,71 SEK (1.53 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 444 TSEK (24 740 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 656 TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag.

•  Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av amerikanskt djurhälsobolag med fokus på veterinärkanalen.

•  Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 2 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 340 MSEK som, efter emissionskostnader på 4,7 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 335,3 MSEK för att delfinansiera förvärv.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång:

•  Swedencare AB (publ) tillträdde den 1 oktober verksamheter som förvärvades den 24 september.

VD har ordet:

Det är ingen överdrift att säga att det nyligen avslutade Q3 var ett händelserikt kvartal i bolagets historia, här är ett försök till sammanfattning.

Det tredje kvartalets omsättning om 69,6 MSEK innebar en ökning med 119% jämfört med Q3 2019 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 84% till 20,9 MSEK, motsvarande en marginal om 30%. Resultatet påverkades av kostnader om cirka 1,5 MSEK relaterade till våra förvärv av Animal Pharmaceutical och Nutravet. Justerat för dessa förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 32,2%, väl över vårt nuvarande långsiktiga mål om 25%, detta trots en något utmanande och framförallt annorlunda omvärld. Som jag rapporterade i förra rapporten såg vi en stark återhämtning i slutet av Q2 och det har hållit i sig under hela Q3.

Att vi skulle leverera en rekordrapport avseende omsättning och resultat var väntat med tanke på vårt förvärv av Stratford, som ingår i siffrorna från den 1 juli 2020, men att vi levererar en organisk tillväxt på 27% är verkligen ett styrkebevis med tanke på situationen i världen. Även exkluderat Stratfords bidrag noterar vi rekord både vad gäller omsättning och resultat.

Tyvärr har smittspridningen ökat igen på många marknader runt om i världen men vi ser inte att det påverkat oss i någon större utsträckning ännu avseende försäljning. Mässor och evenemang är inställda och de flesta kundmöten sker digitalt, om och hur det påverkar oss framöver kan jag inte bedöma med säkerhet men jag tror inte att det kommer att stoppa vår tillväxt i någon större utsträckning. Vad gäller adresserabar marknad är det ju faktiskt så att antalet husdjur har ökat på nästan samtliga marknader och husdjursägarna spenderar även mer
tid med sina fyrbenta vänner vilket leder till ett ännu starkare band, en faktor som gynnar oss som säljer högkvalitativa premiumprodukter.

På marknadssidan är det full aktivitet både vad gäller varumärkesbyggande och mer direkta aktiviteter för att driva försäljning till oss och alla våra partners runt om i världen. Vi är mitt uppe i projekt för en ny varumärkes-plattform, ny hemsida, utveckling av sociala medier med brandbuilding, annonsering och en kraftig utökning av influencersamarbeten för att nämna lite av det vi arbetar med.

Integrationen av Stratford har också den fått ske på distans men har ändå gått precis så bra som jag förväntade mig. Vi har fokuserat på att hitta säljsamarbeten och produktutbilda samt transferera en del veterinärkunder från SwedencareUSA till Stratford. I slutet av kvartalet levererades samtliga pulverprodukter till Stratford som i Q4 kommer att kunna lansera dessa fullt ut till veterinärkanalen. Vi har även valt ut vissa delar av Stratfords produktutbud som kommer att lanseras under Swedencare’s varumärke till utvalda ”Pet Specialty”-kunder genom vår SwedencareUSA-organisation.

Kvartalet var, som sagt, starkt och på den nordamerikanska marknaden hade båda våra dotterbolag rekordkvartal med en tillväxt på en bra bit över 30%. Inflödet av nya B2B-kunder har varit starkt, SwedencareUSA adderade bl.a. Woof Gang Bakery med 130 butiker och Mondue med 60 butiker till kundlistan samtidigt som Stratford fick en ny veterinärkedja med över 75 kliniker som kund.

Online fortsätter att öka vilket är förväntat då en stor del av kliniker och även vissa fysiska butiker har begränsningar avseende öppettider och antal samtidiga kunder.

I Storbritannien är det samma trend som i Nordamerika, över 30% tillväxt och en högre andel onlineförsäljning. Vår produktionsanläggning på Irland som var snabba att dra ned produktionen under Q2 för att följa de Irländska COVID-restriktionerna är nu tillbaka i full produktion och schemaläggning. Teamet har under kvartalet både arbetat med intern produktion av ProDen PlaqueOff® för ett stort antal marknader men även för att kunna svara upp mot en utökad orderläggning bland våra externa kunder i framförallt, UK, Tyskland och BeNeLux. De har verkligen legat i för att tillgodose alla önskemål om leverans och jag är stolt över att vi har en sådan organisation och anläggning inom gruppen.

Övriga dotterbolag har fortsatt att utvecklas starkt med hög tillväxt och rekordmånader i både Spanien och Grekland. Frankrike och Norden har haft lite lägre tillväxt men det ser bra ut framöver med inneliggande order och prognoser. För samtliga dotterbolag gäller att vi haft en högre efterfrågan än vad vi kunnat levererat avseende framförallt Dental Bones och Bites. Pandemin har givit oss en del produktions- och leveransutmaningar men vi ser att det börjat normaliseras i slutet av kvartalet.

För övriga världen har vi levererat till samtliga stora marknader – Australien, Brasilien, Ryssland, Sydkorea, Japan och Kina. Vi har även fått glädjande rapporter om att i de fyra förstnämnde länderna har kvartalet, och särskilt september, varit fantastiska avseende ProDen PlaqueOff®-försäljning. Bästa kvartalet och månad för samtliga visar att vår egen och våra partners onlinemarknadsföring verkligen gör skillnad. Våra Dental Bones fortsätter att erövra nya marknader, ett bevis på detta är att vi nu i oktober skickade de första benen till Japan, en marknad vi har högt ställda förväntningar på.

Utöver en kraftigt utökad affärsverksamhet var slutskedet av kvartalet mycket intensivt för oss ännu en gång! Förvärven av UK-baserade Nutravet och amerikanska Animal Pharmaceuticals, båda bolagen med starka positioner i veterinärkanalen, genomfördes parallellt och båda bolagen tillträddes den 1 oktober. Finansieringen av förvärven skedde till stor del via en riktad nyemission där ett stort antal svenska och internationella institutioner deltog.

Vår förvärvsstrategi är byggd på en enkel och övergripande regel – vi söker bolag som liknar oss själva d.v.s. entreprenörsledda lönsamma bolag med hög tillväxt där ägare/ledning delar vår målsättning att skapa en världsledande koncern inom Pet Healthcare. Vi har gjort en noggrann genomgång och jag är övertygad om att dessa två förvärv, tillsammans med Stratford, kommer att visa sig vara oerhört lyckade när vi ser tillbaka på utvecklingen om något år.

I Nutravet får vi det marknadsledande kosttillskottsföretaget inom Pet Healthcare i UK med en enorm potential för export. Grundaren Matthew Shaw, som numera också är en stor aktieägare i Swedencare, har byggt upp en imponerande produktlinje, organisation och nätverk. Nutravet har även ett unikt avtal med den största veterinärskedjan i Europa där man hittills endast lanserat i UK och planerar nu för en utrullning i de övriga 10 länder som man har verksamhet i.

Med Animal Pharmaceuticals får vi ytterligare ett veterinärsfokuserat bolag där vi kommer att ha många synergier med Stratford avseende organisation, fullfillment, ekonomi och försäljning. Jason Brown, som även han numera är en stor aktieägare i Swedencare, har grundat företaget och lett det framgångsrikt i 17 år. Vi har med våra två amerikanska förvärv verkligen tagit ett nytt grepp där vi har avtal med de tre största veterinärsdistributörerna i USA och försäljning till nästan 30 000 kliniker. Brian (Stratford) och Jason (AP) kommer att tillsammans med Martin (SwedencareUSA) och deras respektive team att stå för en stor del av vår omsättning och USA blir med marginal vår största marknad vilket har varit vår ambition då det även är den klart största marknaden i världen.

Det enda som är frustrerande för mig är att jag verkligen vill kunna resa över och träffa mina nya kollegor och komma igång med att ha möten med kunder, leverantörer och andra partners igen!

Jag är både tacksam och ödmjuk inför det förtroende som kapitalmarknaden visar Swedencare och mig som VD. Jag kommer att fortsätta att göra mitt yttersta för att överträffa era förväntningar och jag känner mig styrkt över att ha en så fantastisk och dynamisk organisation att arbeta med.

Bästa hösthälsningar,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 22 oktober 2020

Läs halvårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, VD
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2020/2021
Datum Händelse
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
29 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021
29 april, 2021 Årsstämma, Kl. 14:00, Medeon Science Park
29 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod: SE0008294078
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning
ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Utdelning
Utdelningspolicy
Swedencare ska la¨mna en utdelning som tar ha¨nsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella sta¨llning. Ma°let a¨r att la¨mna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,70 SEK per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten
Namn Aktier Röster/Kapital (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 23.99%
DNCA INVESTMENTS 1,526,136 7,91%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,517,351 7.86%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,110,362 5.75%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 926,000 4,80%
SEB NANOCAP 734,172 3.80%
AKTIA ASSET MANAGMENT 658,873 3.41%
SHB FONDER 618,000 3.20%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS – NY 585,822 3.04%
ENTER SMÅBOLAGSFOND 326,710 1,69%
INVESTMENT AB SPILTAN 300,000 1.55%
MARTIN SHIMKO – VD Swedencare USA 290,000 1.50%
CONSENSUS SMÅBOLAG 272,000 1,41%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 245,000 1,27%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 238,289 1.23%
ML, PIERCE FENNER & SMITH INC. 222,173 1,15%
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 220,000 1,14%
IKC FONDER AB 207,000 1,07%
LANNEBO NANOCAP 205,000 1,06%
HANS PERSSON – VD Swedencare Frankrike 199,750 1,03%
TEDCAP AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 0,98%
FONDITA NORDIC MICRO CAP INVESTMENT 184,769 0.96%
GRANDEUR, FUND BBHBOS 170,982 0.89%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 162,775 0,84%
CBNY-MKPGUE NAB ACF PIE GROWTH UK 160,000 0,83%
AVANZA 124,891 0.65%
PER MALMSTRÖM CONSULTING AB 123,000 0,64%
CBNY-MKJGRO NAB ACF JUNO KIWISAVER 100,000 0,52%
Övriga 3,051,470 15.81%
Totalt 19,301,980 100%
Free Float* 11,694,812 60,59%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%.

Ägarstruktur per senaste månaden

10 Största aktieägarna
Namn Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 23.00% 23.00%
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY 1,544,711 7.67% 7.67%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB 1,517,351 7.54% 7.54%
MASTAN AB 1,097,352 5.45% 5.45%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 926,000 4.60% 4.60%
SEB NANOCAP 734,172 3.65% 3.65%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 594,932 2.95% 2.95%
SIX SIS AG, W8IMY 588,769 2.92% 2.92%
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE 507,750 2.52% 2.52%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MIC 390,000 1.94% 1.94%
Övriga 7,602,251 37.76% 37.76%
Summa 2020-10-30 20,134,743 100% 100%

Geografisk fördelning
Land Antal ägare Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 5,301 13,364,858 66.38% 66.38%
LUXEMBURG 13 2,154,233 10.70% 10.70%
USA 19 1,684,209 8.36% 8.36%
FINLAND 78 982,853 4.88% 4.88%
SCHWEIZ 10 930,181 4.62% 4.62%
FRANKRIKE 3 445,347 2.21% 2.21%
STORBRITANNIEN 17 298,379 1.48% 1.48%
TYSKLAND 4 101,266 0.50% 0.50%
BELGIEN 4 42,431 0.21% 0.21%
SINGAPORE 2 40,100 0.20% 0.20%
NORGE 14 35,526 0.18% 0.18%
LIECHTENSTEIN 1 30,231 0.15% 0.15%
IRLAND 7 12,542 0.06% 0.06%
Övriga länder 41 12,587 0.07% 0.07%
Summa 2020-10-30 5,514 20,134,743 100% 100%

Innehavsfördelning
Ägarfördelning efter innehav Antal ägare Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
1 – 500 5,026 371,995 1.85% 1.85%
501 – 1000 203 161,826 0.80% 0.80%
1001 – 2000 131 199,115 0.99% 0.99%
2001 – 5000 53 181,448 0.90% 0.90%
5001 – 10000 21 158,553 0.79% 0.79%
10001 – 20000 12 177,549 0.88% 0.88%
20001 – 50000 23 847,145 4.21% 4.21%
50001 – 100000 13 1,005,462 4.99% 4.99%
100001 – 500000 23 4,889,158 24.28% 24.28%
500001 – 1000000 5 3,351,623 16.65% 16.65%
1000001 – 5000000 4 8,790,869 43.66% 43.66%
Summa 2020-10-30 5,514 20,134,743 100% 100%

Koncentration

*Per 2020-10-30

Typ av koncentration Koncentration Innehav (%) Röster (%) Antal Aktier
De 10 största ägarna 10 62.24% 62.24% 12,532,492
De 20 största ägarna 20 75.66% 75.66% 15,233,420
De 30 största ägarna 30 83.51% 83.51% 16,814,684
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
7 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2020
2 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Pareto Securities Annual Healthcare Conference 2020
10 juni, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Handelsbanken Nordic Mid Small Cap Seminar 2020
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 110 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 517 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 631 455 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 september 2020.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO

•  Se info ovan.

jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef
och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE.
Aktieinnehav i Swedencare:  35 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  81 968 aktier.

brian-nugent
Brian Nugent
VD i dotterbolaget StratfordCare USA Inc

•  Brian är anställd sedan 2011.

•  Över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.
Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).
Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  15 231 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2012.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  31 358 aktier.

martin-shimko
Matthew Shaw
VD i dotterbolaget Nutravet UK Ltd

•  Matthew är anställd sedan 2008.

•  Entreprenörs bakgrund från flera branscher. Stark erfarenhet av varumärkes byggande och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.
Grundare och VD för Nutravet sedan 2008, vilket har vuxit till det främsta ”exclusive to vet” kosttillskottsvarumärke i UK.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  580 769 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  290 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Jason Braun
VD i dotterbolaget Animal Pharm Care USA Inc

•  Jason är anställd sedan 2003.

•  Över 25 års erfarenhet från djurhälsobranchen. Grundare och VD för Animal Pharmaceuticals sedan 2003.
Examen från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  251 994 aktier.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Revision

Vid årsstämman 2019 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för andra kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Ann Theander

Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor hos Grant Thornton Sweden AB.
Revisor i koncernen sedan 2018.

Swedencare AB (publ)
Följ Swedencares nyhetsflöde


Anmäl dig till våra nyheter
och pressmeddelande

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!