Investor RelationsDela den här informationen:

CEO kommenterar

“Selektiva marknadsinsatser ger resultat! Det är ytterst tillfredsställande att kunna konstatera att de val vi gjort i form av selekterade marknadsinsatser gett önskat eller till och med bättre resultat än förväntat.”

HÅKAN LAGERBERG, CEO – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q3/2017):

OmsättningQ3 2017

21 593

KSEK

EBITDAQ3 2017

6 190

KSEK


Företagsinformation


“Framgångsrik försäljning i Kina samtidigt som takten ökar på huvudmarknaderna.”
TREDJE KVARTALET: 1 juli – 3o sept 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 21 593 KSEK (13 438 KSEK), en ökning på 60,7%.
•  (EBITDA) uppgick till 6 190 KSEK (4 740 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 28,7% (35,1%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 260 KSEK (4 254 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 19,7% (31,5%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 3 169 KSEK (3 238 KSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,20 SEK (0.21 SEK).
•  Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 22 018 KSEK (36 722 KSEK).

FÖRSTA 9-MÅNADERNA: 1 januari – 3o sept 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 62 852 KSEK (38 333 KSEK), en ökning på 64%.
•  (EBITDA) uppgick till 16 733 KSEK (12 240 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 26,6% (31,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 11 371 KSEK (10 895 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 18,1% (28,2%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 7 974 KSEK (9 163 KSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier0,51 SEK (0,59 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 296 KSEK (4 429 KSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

•  Swedencare har ett fortsatt ökande intresse från institutionella investerare. Under juli förvärvade en utländsk institution, vilken inte tidigare är aktieägare, 1,9% av aktierna i Swedencare av huvudägarna (Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB).
•  Swedencare’s ProDen PlaqueOff Dental Bites har blivit godkända av VOHC för bevisad effekt av plack- och tandstensreduktion och fått rättigheter att använda VOHC stämpeln.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång:

•  Swedencare och Musti Group lanserar tillsammans en ny och unik produktlinje – Kattfoder innehållande ProDen PlaqueOff®
•  Swedencare byter Certified Adviser från Remium Nordic AB till FNCA Sweden AB den 27 oktober 2017.

Kommentarer från CEO:

Selektiva marknadsinsatser ger resultat! Det är ytterst tillfredsställande att kunna konstatera att de val vi gjort i form av selekterade marknadsinsatser gett önskat eller till och med bättre resultat än förväntat.

Vi är, som ni alla vet, verksamma i en oerhört intressant bransch där i princip samtliga marknader och segment växer. Antalet husdjur växer i antal och, fler familjer skaffar husdjur vars hälsa och välbefinnande man prioriterar högt. Eftersom de flesta numera ser sina husdjur som en familjemedlem är det naturligt att man även är beredd att spendera mycket mer för att ta hand om sina fyrbenta vänner. Således är det en bransch fylld med möjligheter. Med detta vill jag inte säga att det är självskrivet att lyckas – det krävs fortfarande en tydlig plan framåt, kompetens, bra produkter och ett oerhört driv samt en del timing. Vi känner att vi har delarna på plats och att det bidrar starkt till vår omsättnings- och resultatutveckling.

Med hjälp av vår ProDen Plaqueofflinje har vi lyckats etablera oss som en intressant leverantör och samarbetspartner till veterinärer, fackhandelskedjor och apotek världen över. Antalet kontakter som vill köpa våra produkter och samarbeta ökar hela tiden. I denna rapport visar vi bilder från ett urval av de mässor, events och föreläsningar som vi deltagit i under kvartalet. Det är både ett nödvändigt och givande sätt att få direktrespons från såväl kunder som slutkonsumenter.

Som jag förutspådde i den förra rapporten har vi under Q3 kunnat öka försäljningen och förbättra våra marginaler med hjälp av alla de insatser som vi gjorde under Q2. Vår försäljning hittills i år har redan passerat 2016 års totala försäljning och Q4 har inletts starkt, varför jag ser framemot kommande årsavslut. Vad gäller våra olika marknader levererar samtliga huvudmarknader bra medan Asien står för det största lyftet jämfört med Q3 förra året.

I USA tog vi under juli månad de sista extraordinära införsäljningskostnaderna avseende våra nya Dental Bones. Vi har nu fått ut dessa till samtliga distributörer i USA och i augusti/september levererades mycket till Kanada från vårt lager i Seattle. Den Nordamerikanska marknaden är nu välförsedd och vi kan fokusera på att hjälpa våra stora kunder att bearbeta slutkonsumenter på olika sätt, både med butiksevent och online-kampanjer.

I Europa ser vi nu fram emot att kunna lansera tuggbenen under slutet av Q4 2017 och under Q1 2018. Marknaden har visat stort intresse och tuggbenen kommer att lanseras brett i flertalet europeiska länder i både veterinärs- och zoobutiksledet.

Under det gångna kvartalet har vi lyft vår NutriScienceförsäljning, särskilt i UK medans för andra europeiska marknader t.ex. Norden blir det först under Q4 2017 och Q1 2018 som vi kommer ut med större volymer.

I Asien är det Japan och Kina som står för merparten av omsättningen under kvartalet. Vår partner i Kina har överträffat våra förväntningar och vi har gemensamt lyckats marknadsföra samt övertyga marknaden om fördelarna med att ge ProDen PlaqueOffÒ till kinas husdjur. Under kvartalet var vi både med på Asiens största husdjursmässa (se bild på sid 9) och dessutom har vi haft ett antal utbildningar/presentationer för veterinärer i, för oss, nya regioner. 2017 har karakteriserats av en satsning på veterinärsledet, under 2018 kommer fokus att vara ”Pet specialty retailers” både i form av fysiska affärer och onlinebutiker. Vi höll även ett styrelsemöte i Shanghai samtidigt som den stora mässan och hela styrelsen är mycket imponerad över vad vår kinesiska partner har åstadkommit samt kraften i tillväxten på den kinesiska marknaden.

Nu i oktober har vi tillsammans med Musti Group lanserat en ny Kattfoderlinje som i samtliga torrfodersmaker innehåller ProDen PlaqueoffÒ. Jag ser fram emot att kunna rapportera om detta och andra foderprojekt under kommande kvartalsrapporter. Dessa samarbeten öppnar upp en ny del av marknaden som vi inte bedömer skall konkurrera med våra befintliga produkter i någon större utsträckning, utan tvärtom ge oss helt nya kunder samtidigt som kännedomen om varumärket ProDen PlaqueOff® ökar.

För våra Dental Bites ser vi även att det kommer att öppnas upp nya affärsmöjligheter tack vare de lyckade kliniska studierna som vi genomfört under året. Med dessa studier har vi tilldelats rätten att använda VOHC-sigillen på våra Dental Bites-påsar. VOHC (Veterinary Oral Health Council) är en organisation som endast delar ut rätten att använda deras sigill på produkter med vetenskaplig bevisad effekt. Endast ett 20-tal produkter har uppnått denna status då kraven är höga både gällande studiernas utformning samt bevisat resultat.

Även om vi har hunnit med mycket de senaste åren både vad gäller att bredda produkterbjudandet och att stärka distributionsnätet har vi fortfarande mycket kvar ogjort. Vi når idag någon enstaka procent av den potentiella marknaden, resten arbetar vi aktivt för att nå med befintliga och nya varumärken.

Avslutningsvis kan jag konstatera att hela organisationen och våra partners är fulla av energi och kommer att göra allt för att avsluta året på bästa sätt!

  Läs delårsrapporten i sin helhet här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2017/2018
Datum Händelse
22 februari, 2018 Bokslutsrapport 2017 (1 januari – 31 december 2017)
28 februari, 2018 Förslag från aktieägare till valberedningen ska lämnas enligt pressmeddelande från 7e dec 2017
24 april, 2018 Årsstämma, Adress: Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Sverige
26 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 (1 januari – 31 mars 2018)
23 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 (1 januari – 30 juni 2018)
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018 (1 januari – 30 september 2018)
Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 31 december 2017.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,070,982 32.15%
Mastan AB (Håkan Lagerberg via bolag) 2,102,352 13.33%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl via bolag) 2,102,351 13.33%
SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
Aktia Nordic Micro Cap Fund 516,614 3.28%
SHB Fonder 500,000 3.17%
Avanza Pension 434,026 2.75%
Timer Hill Europe AG (Martin Shimko – CEO Swedencare USA) 301,364 1.91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 297,212 1.88%
Grandeur, Fund BBHBOS 223,855 1.42%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
Granit Fonder Småbolag 216,265 1.37%
BNP PARIBAS (Hans Persson – CEO Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
Tedcap AB (Thomas Eklund via bolag) 190,000 1,20%
Lin Micka 150,772 0.96%
Staffan Johansson 120,000 0.76%
Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
Anders Lönner 109,066 0.69%
Övriga 1,142,932 7.25%
Totalt 15,770,622 100%
För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till NASDAQOMX First North.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpssat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North..
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1961.

•  Styrelseordförande i SDC Distribution AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Moberg Pharma AB (publ), Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. VD och styrelseledamot i Nordiska IT Lagret AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.

Ledande befattningshavare
Namn Titel
Håkan Lagerberg CEO & VD
Jenny Graflind CFO
Per Malmström Ordförande i styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Länkar till artiklar om
Swedencare AB (publ) i pressen.
Datum Artikel
31 oktober, 2017 Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q3 2017). Läs mer »
1 september, 2017 Höga krav på husdjurens hovleverantör Swedencare. Läs mer »
25 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (1 januari – 30 juni, 2016). Läs mer »
23 maj, 2016 Swedencare tar in 30 miljoner och siktar på First North. Läs mer »
17 maj, 2016 Fidos tandhygienist siktar på börsen. Läs mer »
15 februari, 2016 Munhygienföretaget Swedencare tog hem näringslivspriset inom Life Science. Läs mer »
20 januari, 2016 Swedencare AB (publ) acquires SV Distribution. Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och var uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!