Investor Relations


VD kommenterar

“Nettoomsättning steg 195% till 100 MSEK”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q4/2020):

NettoomsättningQ4 2020

100 640

TSEK ( 195%)

EBITQ4 2020

25 338

TSEK ( 285%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Nettoomsättning steg 195% till 100 MSEK”

FJÄRDE KVARTALET: 1 oktober – 31 december 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 100 640 TSEK (34 084 TSEK), en ökning på 195%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 32% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31 577 TSEK (8 246 TSEK),
motsvarande en ökning om 283% respektive en EBIT-marginal om 31,3% (24,2%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25 338 TSEK (6 584 TSEK),
motsvarande en ökning om 285% respektive en EBIT-marginal om 25,1% (19,3%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 20 448 TSEK (5 722 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 20 265 178 aktier 1,01 SEK (0.36 SEK).
•  Per den 31 december 2020 uppgick likvida medel till 284 081 TSEK (45 737 TSEK).

Helåret 2020: 1 januari – 31 december 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 239 946 TSEK (126 769 TSEK), en ökning på 89%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 19% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70 301 TSEK (39 531 TSEK),
motsvarande en ökning om 78% respektive en EBITDA-marginal om 29,3% (31,2%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 60 366 TSEK (36 914 TSEK),
motsvarande en ökning om 64% respektive en EBIT-marginal om 25.1% (29,1%).
•  Kostnader i samband med förvärven uppgick till 5 254 TSEK . Justerat för detta uppgick EBIT till 65 620 TSEK, motsvarande EBIT-marginal om 27,3%.
•  Resultatet efter skatt uppgick till 48 531 TSEK (29 913 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 17 358 303 aktier 2,80 SEK (1.90 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30 596 TSEK (33 128 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 5 091 TSEK.
•  Styrelsen föreslår utdelning om 0,80 SEK per aktie.
•  Styrelsen kommer föreslå årsstämman att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) med 4:1.
•  Ny finansiell målsättning är att under 2025 uppnå en omsättning om 2 MDSEK med en EBIT-marginal överstigande 30%.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) säkerställer exklusiva rättigheter för inköp av råmaterial till dentalprodukter för den nordamerikanska marknaden.

•  Swedencare AB (publ) säkerställer viktigaste produktionsmarknaden genom exklusiva rättigheter för inköp av råmaterial till dentalprodukter för Europa.

•  Swedencare AB (publ) fastställer tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Animal Pharmaceuticals till maxbeloppet om cirka 87 MSEK (10 MUSD).

•  Swedencare AB (publ) tecknar avtal om förvärv av Holden2, amerikanskt e-handelsbolag med inriktning på djurhälsoprodukter.

•  Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 750 000 aktier och tillförs härigenom
222 MSEK som, efter emissionskostnader på 3 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 219 MSEK för att delfinansiera förvärvet av Holden2.

•  Swedencare AB:s (publ) pulverprodukt, ProDen PlaqueOff® CAT, har blivit godkänd av VOHC.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång:

•  Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit godkänd av VOHC.

•  Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av Holden2 och en del av köpeskillingen är reglerat med apportemission.

VD har ordet:

Befintlig verksamhet och förvärv levererar – ett första steg mot våra nya mål.

Det fjärde kvartalets omsättning om 100,6 MSEK innebar en ökning med 195% jämfört med Q4 2019 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 283% till 31,5 MSEK, motsvarande en marginal om 31,3%. Det starka momentum från branschen höll i sig i Q4 trots fortsatt pandemipåverkan världen över.

Att vi skulle leverera en rekordrapport avseende omsättning och resultat var väntat med tanke på våra förvärv av Animal Pharmaceuticals och Nutravet, vilka ingår i siffrorna från den 1 oktober 2020, men att vi dessutom levererar en organisk tillväxt på över 32% är verkligen ett styrkebevis med tanke på situationen i världen. Det som fortsätter påverka oss är att pandemin lett till längre produktions- och leveranstider hos de flesta partners. Det klarar vi av att hantera även om det får en viss påverkan på vår försäljning, vilken hade kunnat vara ännu starkare.

I princip samtliga marknader världen över rapporterar tillväxt vad gäller nyregistrerade hundar och katter. På mogna marknader är det inte ovanligt att se tillväxttal på över 10% för 2020 jämfört med kanske 1–2% per år de senaste tio åren. En snabb växande population lägger en bra grund för en fortsatt stark marknad inom Pet Health Care.

Som jag nämnde i vår senaste kvartalsrapport fortsätter vi med många och lite större projekt på marknadssidan där varumärkesbyggande aktiviteter tillsammans med mer säljfokuserade projekt har genomförts och kommer försätta att rullas ut under 2021.

Integrationen av våra nyförvärv går väldigt bra, som förväntat! Vi har varit tydliga med vad vi söker i förvärv – tillväxtpotential, lönsamhet och framförallt entreprenörer som vill fortsätta att utveckla och utvecklas inom Swedencare-familjen. Det är en fröjd att delta och få rapporter från alla projekt och samarbetsmöten som sker inom gruppen. Vår strategi med att den ordinarie verksamheten skall fortsätta som förut samtidigt som vi successivt lägger till synergier har verkligen fallit väl ut hittills. Vi är endast i början av den resan och jag ser fram emot att kunna rapportera om nya samarbeten mellan gruppföretag i våra kommande rapporter. För att nämna några projekt så har vi bl.a. effektiviserat vår försäljning av ProDen PlaqueOff® via Amazon vilket har inneburit en stark försäljningsökning och bättre prisbild, dessutom lanserar vi under Q1 2021 en ProDen PlaqueOff® Soft Chew som tagits fram av Stratford samtidigt som SwedencareUSA kommer att lansera ett antal Stratfordprodukter till Pet Specialty-sektorn under Swedencares varumärke.

Den nordamerikanska marknaden, världens största, kommer även för oss att vara den största marknaden framåt. Samtliga amerikanska dotterbolag hade ett starkt kvartal och integrationen av Animal Pharm. och Stratford löper på enligt plan. Innan Q1 2021 är över har Stratford tagit över ansvaret för ekonomi, lager & logistik vilket både kommer att synas i resultatet och tillväxten. SwedencareUSA har under kvartalet flyttat till Houston, Texas för att framförallt ha ett bättre logistiskt läge med tanke på att våra Dental Bones produceras i Texas. Vidare har vi startat ett nytt dotterbolag, Tillverka Inc. som kommer att börja producera ProDen PlaqueOff® i SwedencareUSA:s lokaler. Genom en egen produktion kommer vi både att öka våra marginaler och säkra tillgången på färdiga produkter. Vi siktar på att tillverka minst 50% av ProDen PlaqueOff® pulver för den nordamerikanska marknaden i egen regi under 2021.

Vidare har vi startat ett nytt dotterbolag, Tillverka Inc. som kommer att börja producera ProDen PlaqueOff® i SwedencareUSA:s lokaler. Genom en egen produktion kommer vi både att öka våra marginaler och säkra tillgången på färdiga produkter. Vi siktar på att tillverka minst 50% av ProDen PlaqueOff® pulver för den nordamerikanska marknaden i egen regi under 2021.

I Storbritannien är det samma starka trend som i Nordamerika, och båda våra dotterbolag har haft en mycket stark tillväxt. Brexit har naturligtvis varit en stor fråga men trots att vi flyttat ut vårt lager till Irland har vi kunnat hantera situationen bra och inte sett någon allvarligare påverkan hittills i Q1. Amazon fortsätter att svara för en väsentlig del av vår försäljning av ProDen PlaqueOff® och för Nutravet har kvartalet påverkats positivt av två nya produktlanseringar. Vi kommer även att lansera Nutravet på den grekiska marknaden genom vårt dotterbolag inom kort och kommer därefter att använda kunskapen för att bygga upp en go to market- strategi vilken vi sedan kan använda på nya marknader.

Även i Europa har vi noterat hög tillväxt med rekordkvartal i både Spanien och Grekland och goda försäljningssiffror i Frankrike och Norden.

För övriga världen har Asien dominerat med stora orders till framförallt Kina och Sydkorea och innevarande år ser ut att fortsätta starkt. Vi har precis slutfört marknadsplanen för Kina 2021 och jag har mycket stora förväntningar på året samtidigt som Sydkorea kommer att lansera ytterligare produkter och fortsätter att vara den externa marknad där vi har bredast sortiment av Swedencareprodukter.

Utöver ett stort antal affärsutvecklingsprojekt och en hög tillväxt hann vi teckna avtal om ytterligare ett förvärv i slutskedet av Q4 2020. Förvärvet av amerikanska Holden2, med en unik kompetens och stor försäljning inom online, är ännu ett tillskott som kommer att göra skillnad i gruppen. De har förutom sin online- kompetens även ett flertal varumärken där Pet MD® och Vetwell® är plattformar där vi enkelt kan lansera andra Swedencare-produkter samtidigt som vi kommer att lansera Pet MD® på de ledande europeiska online-plattformarna under året.

Holden2 har haft en fantastisk tillväxt under 2020 och början av året ser ut att fortsätta på samma tema! Vår förvärvsstrategi är byggd på en enkel och övergripande filosofiregel – vi söker bolag som liknar oss själva d.v.s. entreprenörsledda lönsamma bolag med hög tillväxt där ägare/ledning delar vår målsättning att skapa en världsledande koncern inom Pet Health Care. Det är inte utan att det känns bra att vi förvärvade en stor lager- och logistikfastighet på Irland med tanke på det vi kommer att utveckla de kommande åren!

Nu ser jag fram emot att kunna börja resa igen om några månader och träffa alla mina nya kollegor, partners och kunder.

Våra nya finansiella mål är inspirerande och jag kommer att göra mitt yttersta för att vi skall nå dessa med god marginal när det blir dags att stämma av. Jag säger inte att det blir enkelt men med den fantastiska organisation vi bygger är jag övertygad om att det kommer att gå.

Bästa vinterhälsningar,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 18 februari 2021

Läs bokslutskommuniké i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, VD
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online via ett distributionsnät omfattande elva dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2021
Datum Händelse
29 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021
29 april, 2021 Årsstämma, Kl. 14:00, Medeon Science Park
29 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod: SE0008294078
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning
ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Utdelning
Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,70 SEK per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten
Namn Aktier Röster/Kapital (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 23.99%
DNCA INVESTMENTS 1,526,136 7,91%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,517,351 7.86%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,110,362 5.75%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 926,000 4,80%
SEB NANOCAP 734,172 3.80%
AKTIA ASSET MANAGMENT 658,873 3.41%
SHB FONDER 618,000 3.20%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS – NY 585,822 3.04%
ENTER SMÅBOLAGSFOND 326,710 1,69%
INVESTMENT AB SPILTAN 300,000 1.55%
MARTIN SHIMKO – VD Swedencare USA 290,000 1.50%
CONSENSUS SMÅBOLAG 272,000 1,41%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 245,000 1,27%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 238,289 1.23%
ML, PIERCE FENNER & SMITH INC. 222,173 1,15%
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 220,000 1,14%
IKC FONDER AB 207,000 1,07%
LANNEBO NANOCAP 205,000 1,06%
HANS PERSSON – VD Swedencare Frankrike 199,750 1,03%
TEDCAP AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 0,98%
FONDITA NORDIC MICRO CAP INVESTMENT 184,769 0.96%
GRANDEUR, FUND BBHBOS 170,982 0.89%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 162,775 0,84%
CBNY-MKPGUE NAB ACF PIE GROWTH UK 160,000 0,83%
AVANZA 124,891 0.65%
PER MALMSTRÖM CONSULTING AB 123,000 0,64%
CBNY-MKJGRO NAB ACF JUNO KIWISAVER 100,000 0,52%
Övriga 3,051,470 15.81%
Totalt 19,301,980 100%
Free Float* 11,694,812 60,59%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna
Namn Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 21.97% 21.97%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl) 1,517,351 7.20% 7.20%
DNCA FINANCE S.A 1,355,428 6.43% 6.43%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg) 1,110,362 5.27% 5.27%
HANDELSBANKEN FONDER 1,044,250 4.95% 4.95%
AMF PENSION & FONDER 959,500 4.55% 4.55%
SEB FONDER 848,072 4.02% 4.02%
AKTIA ASSET MANAGEMENT 669,196 3.17% 3.17%
MATTHEW SHAW 580,769 2.75% 2.75%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 414,000 1.96% 1.96%
BERENBERG FUNDS 394,804 1.87% 1.87%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 280,914 1.33% 1.33%
MARTIN SHIMKO 280,000 1.33% 1.33%
ENTER FONDER 279,710 1.33% 1.33%
JASON BRAUN 251,994 1.20% 1.20%
Övriga 6,466,670 30.67% 30.67%
Summa 2021-01-31 21,084,475 100% 100%

Geografisk fördelning
Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 9,754 14,261,149 67.63% 67.64%
FRANKRIKE 6 1,653,118 7.84% 7.84%
FINLAND 100 1,145,426 5.43% 5.43%
USA 14 961,920 4.57% 4.57%
TYSKLAND 9 741,450 3.52% 3.52%
STORBRITANNIEN 15 667,487 3.17% 3.17%
LUXEMBURG 10 356,623 1.69% 1.69%
NORGE 21 274,376 1.30% 1.30%
NYA ZEELAND 1 180,000 0.85% 0.85%
SCHWEIZ 12 131,694 0.62% 0.62%
Övriga länder 85 17,835 0.09% 0.09%
Anonymt ägande 693,397 3.28% 3.28%
Summa 2021-01-31 10,027 21,084,475 100% 100%

Innehavsfördelning
Storleksklass Antal Aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1 – 100 201,613 0.96% 0.96% 8,087
101 – 250 150,797 0.72% 0.72% 926
251 – 1000 366,488 1.74% 1.74% 724
1001 – 5000 403,222 1.91% 1.91% 200
5001 – 25000 420,078 1.99% 1.99% 36
25001 – 100000 1,049,879 4.98% 4.98% 20
100001 – 500000 5,082,618 24.11% 24.11% 25
500001 – 1000000 3,057,537 14.50% 14.50% 4
1000001 – 9,658,846 45.81% 45.81% 5
Anonymt ägande 693,397 3.28% 3.28%
Summa 2021-01-31 21,084,475 100% 100% 10,027

Koncentration

*Per 2021-01-31

Typ av koncentration Koncentration Innehav (%) Röster (%) Antal Aktier
De 10 största ägarna 10 62.28% 62.28% 13,130,383
De 20 största ägarna 20 74.29% 74.29% 15,664,320
De 30 största ägarna 30 82.20% 82.21% 17,332,408
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
7 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2020
2 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Pareto Securities Annual Healthcare Conference 2020
10 juni, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Handelsbanken Nordic Mid Small Cap Seminar 2020
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 110 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 517 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 631 455 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 31 december 2020.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO

•  Se info ovan.

jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef
och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE.
Aktieinnehav i Swedencare:  35 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
sabine-uhde
Jason Braun
VD i dotterbolaget Animal Pharm Care USA Inc

•  Jason är anställd sedan 2003.

•  Över 25 års erfarenhet från djurhälsobranchen. Grundare och VD för Animal Pharmaceuticals sedan 2003.
Examen från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  251 994 aktier.

Ed Holden
Ed Holden
VD i dotterbolaget Holden2 LLC

•  Ed är anställd sedan 2011.

•  Över 10 års erfarenhet av online-marketing och eCommerce. Grundare och vd för Holden 2 sedan 2011.
Examen från Loras College i Management Information Systems.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  59 920 aktier.

john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  83 703 aktier.

brian-nugent
Brian Nugent
VD i dotterbolaget StratfordCare USA Inc

•  Brian är anställd sedan 2011.

•  Över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.
Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).
Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  17 538 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2012.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  31 358 aktier.

martin-shimko
Matthew Shaw
VD i dotterbolaget Nutravet UK Ltd

•  Matthew är anställd sedan 2008.

•  Entreprenörs bakgrund från flera branscher. Stark erfarenhet av varumärkes byggande och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.
Grundare och VD för Nutravet sedan 2008, vilket har vuxit till det främsta ”exclusive to vet” kosttillskottsvarumärke i UK.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  580 769 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  280 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Revision

Vid årsstämman 2019 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för andra kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Ann Theander

Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor hos Grant Thornton Sweden AB.
Revisor i koncernen sedan 2018.

Swedencare AB (publ)
Följ Swedencares nyhetsflöde


Anmäl dig till våra nyheter
och pressmeddelande

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!