Publiceringsdatum: 2020-11-17
17:00

Swedencare AB (publ) fastställer tillläggsköpeskillingen för förvärvet av Animal Pharmaceuticals till maxbeloppet om cirka 87 miljoner SEK (10MUSD)

Swedencare har i enlighet med avtalet avseende förvärvet av verksamheten i Animal Pharmaceuticals, vilket offentliggjordes den 24 september 2020, erlagt en tilläggsköpeskilling om cirka 87 miljoner SEK.

Tilläggsköpeskillingen baseras på det fastställda EBITDA-resultatet om 2,7MUSD under perioden juli 2019 – juni 2020 i den förvärvade verksamheten. Den totala köpeskillingen för verksamheten uppgick till cirka 218 miljoner SEK. Tilläggsköpeskillingen finansieras dels av egna medel samt genom ett banklån om 65 miljoner SEK.