Publiceringsdatum: 2021-03-31
18:00

Swedencare AB (publ) förvärvar amerikanskt bolag med fokus på kosttillskott till veterinärkanalen

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det amerikanska bolaget RxV Enterprises med dess helägda dotterbolag Rx Vitamins (”Rx Vitamins" eller "Rx”) en kosttillskottsspecialist med fokus på premiumvarumärken till husdjur. Köpeskillingen om totalt till cirka 200 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 160 miljoner SEK och en apportemission om totalt 95 542 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 april 2021. Genom förvärvet får Swedencare ett av de första pionjära husdjursvarumärkena inom kosttillskott i USA. Sedan 1998 har Rx Vitamins satt standarden för säkra, vetenskapliga och unika formuleringar för att framförallt underlätta veterinärers arbete.

Förvärvet är villkorat av vissa sedvanliga avtalsvillkor.

Om Rx Vitamins

Bolaget, som grundades av ägaren Craig Kisciras 1998, är helt inriktat på att erbjuda högkvalitativa djurhälsoprodukter till veterinärkanalen. Som en av grundarna till National Animal Supplement Council (NASC) är Rx Vitamins en välrenommerad och respekterad aktör i branschen.

Kundbasen hos Rx är framförallt veterinärkliniker som beställer direkt kompletterat med viss försäljning till specialiserade lokala distributörer i USA. Bolaget säljer även på export till ett tiotal marknader samt har ett mindre sortiment av kosttillskottsprodukter på humansidan vilket säljs till ett fåtal större kunder. Samtliga husdjursprodukter formuleras av Dr. Robert J. Silver, CMO. Dr. Silver är en efterfrågad talare vid veterinärkonferenser runt om i världen och skriver uppskattade inlägg om sitt synsätt avseende integrerande medicin för husdjur. Endast rena och högkvalitativa ingredienser används vid tillverkningen av samtliga Rx Vitamins olika husdjursprodukter.

Rx Vitamins omsatte ca: 74 MSEK 2020 med en justerad EBIT om 22,6 MSEK vilket ger en EBIT-marginal om 31%.

Köpeskillingen om 23 miljoner USD, på skuld- och kassafri basis, ( cirka 200 miljoner SEK) motsvarar 8,8 gånger bolagets justerade EBIT-resultat 2020.

”Genom förvärvet av Rx Vitamins tar vi ännu ett steg mot att skapa en ledande global djurhälsokoncern inom kosttillskott till husdjur och sällskapshästar. Craig har byggt upp ett unikt och mycket välrenommerat företag med vetenskapligt baserade högkvalitativa produkter. Vårt dotterbolag Holden2 fick redan under 2020 ansvaret för att inleda en lansering av Rx’s produktlinje på några onlineplattformar vilket gav oss insikten i varumärkets styrka och attraktivitet. Vi ser många möjligheter till att ytterligare växa onlineförsäljningen och att lansera Rx produkter genom våra olika gruppföretag och partners världen över. Att även få tillgång till Dr. Silver och Craigs kompetens kommer att hjälpa gruppens produktutveckling och understryker vår satsning på att ligga i framkanten avseende innovativt och unikt sammansatta produkter för välbefinnandet hos våra husdjur.” säger Håkan Lagerberg, VD i Swedencare.

Rx kommer att ledas av säljaren och grundaren Craig Kisciras som även blir en stor aktieägare i Swedencare.

“RX Vitamins har byggt upp en linje av sofistikerade och effektiva kosttillskottsformuleringar till framförallt veterinärsektorn under de senaste tjugo åren. Att få möjligheten att ansluta sig till Swedencare-gruppen med dess globala tillgänglighet, kunskap och den managementkompetens de erbjuder är den perfekta utvecklingen för att uppnå vår vision och fortsatt tillväxt för vårt varumärke. Vi har genom åren varit uppvaktade av ett antal intressenter av vårt företag som vi tackat nej till för att invänta det ”rätta”. Jag är övertygad om att Swedencare är just det rätta och vi är oerhört glada och förväntansfulla för det som vi skapar idag.” säger Craig Kisciras, grundare av Rx Vitamins.

Koncernen

Koncernen, så som den ser ut efter förvärvet av Rx Vitamins, hade för helåret 2020 (pro forma och med en genomsnittlig växelkurs för perioden), en omsättning om cirka 593 miljoner SEK med ett EBITDA-resultat på cirka 169 miljoner SEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28%.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida www.swedencare.se.
För mer information om Rx Vitamins och deras produkter, se bolagets hemsida www.rxvitamins.com

Advokatfirman Lindahl KB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.