Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 äger rum torsdagen den 25 april 2019 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 28 februari 2019. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till styrelsen@swedencare.se.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras prelimiärt den 4 april 2019 på www.swedencare.se.